මෙතෝදිස්ත මධ්‍ය මහා විද්‍යාලය - හක්මණ
Methodist Central College - Hakmana

News Line ***මෙතෝදිස්ත විද්‍යාලයෙන් මෙවරත් අති විශිෂ්ඨ සාමාන්‍ය පෙළ ප්‍රතිඵල වාර්තා වෙයි       *** නව පාසල් වාරය ආරම්භ වීමේ දිනය කොරෝනා වසංගත තත්වය හේතුවෙන් ප්‍රමාද වේ...
Home Download Contact Us Galary Staff Special Events Map Our History

ඔබ පාසලේ facebook අඩවිය වෙත පිවිසෙන්නේ නම් අදාල ශ්‍රේණි කාණ්ඩය සඳහා join වන්න.

Site Map

Follow Me

Some text